بوتان در یک نگاه
 

درباره بوتان:
بيش از 60 سال سابقه در توزیع گاز مایع
دارای 21 % کل بازار مصرف گاز مایع ( معادل 430 هزار تن در سال )
توزیع 65 هزار تن بصورت بالک
توزیع 365 هزار تن بصورت گاز مایع سیلندری
تاسیسات اصلی شرکت در 20 شهر بزرگ و تاسیسات فرعی در 38 شهر کوچک
ظرفیت ذخیره سازی 4663 تن برای خدمت رسانی به مردم 
ناوگان توانمند حمل جاده اي و ريلي
ناوگان گشترده توزيع گاز بالك و سيلندري در سراسر كشور
داراي سيستم توزيع و حمل مكانيزه
بهره مندي از شبكه گسترده وسيستم هاي جامع اطلاعاتي و عملياتي در سراسر ايران